לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 23.06.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.739 +0.538
אירו 3.998 +0.216
ליש"ט 4.7312 +0.259
100 יין 2.354 +0.264
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

NEW SERVICE FROM/TO MOROCCO

NEW SERVICE FROM/TO MOROCCO
09.01.22 / 09:36

~~Dear Colleagues,
 
We’re very excited to inform you about our NEW SERVICE From/To PORT OF CASABLANCA.
First vessel-voyage for booking acceptance would be:
 
m/v BMI Eagle voy. 21/308 - ETA Ambarli 15-16 January, 2022 a.g.w.
 
Service will be connected to/from Casablanca via Valencia Port.
 
Our Agent in Morocco will be PacOcean Maghreb S.a.r.l.

 
Please do not hesitate to contact us for further details of the new service.
 
Thank you and Good luck!
 

×