לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 23.06.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.739 +0.538
אירו 3.998 +0.216
ליש"ט 4.7312 +0.259
100 יין 2.354 +0.264
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

DECEMBER 2019 REVISION IN NEW BUNKER SURCHARGE RATES

10.12.19 / 12:32
DECEMBER 2019 REVISION IN NEW BUNKER SURCHARGE RATES
10.12.19
DECEMBER 2019 REVISION IN NEW BUNKER SURCHARGE RATES

Dear Business Partners,

Regarding New Global Sulphur Cap, which was adopted by IMO - International Maritime Organization will come into force as of 1st of January, 2020 as we already announced previously.

Now we are in the transition period from heavy fuel oil to VLSFO (low sulphur fuel oil) and therefore we will start using new generation low sulphur fuel oil in our vessels during December 2019.

thank you in advance for your usual support and understanding.

×