לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 13.08.2022
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.241 -0.552
אירו 3.3402 -0.843
ליש"ט 3.9518 -0.644
100 יין 2.4312 -1.074
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

ADMIRAL NEW SERVICE TO/FROM ROMANIA

ADMIRAL NEW SERVICE TO/FROM ROMANIA
28.05.19 / 15:12
admiral vessel
28.05.19
admiral vessel
We’re very excited to inform you that we are ready to ignite our NEW WEEKLY and DIRECT
service from/to CONSTANTA starting from:
service is STARTING FROM  Constanta June 20th, 2019 Thursday .
 

TRANSIT Mersin Ashdod Haifa Izmir Istanbul Gebze Gemlik Alex Novo Odessa
TIME (days)
From Constanta 3 4 4 6 7 7 7 8 11 12
To Constanta 7 7 7 6 4 4 4 10 2 1

 

×