לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 24.07.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.626 -0.138
אירו 3.9378 -0.395
ליש"ט 4.6743 -0.42
100 יין 2.3232 +0.237
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

ADMIRAL NEW SERVICE TO/FROM ROMANIA

ADMIRAL NEW SERVICE TO/FROM ROMANIA
28.05.19 / 15:12
admiral vessel
28.05.19
admiral vessel
We’re very excited to inform you that we are ready to ignite our NEW WEEKLY and DIRECT
service from/to CONSTANTA starting from:
service is STARTING FROM  Constanta June 20th, 2019 Thursday .
 

TRANSIT Mersin Ashdod Haifa Izmir Istanbul Gebze Gemlik Alex Novo Odessa
TIME (days)
From Constanta 3 4 4 6 7 7 7 8 11 12
To Constanta 7 7 7 6 4 4 4 10 2 1

 

×