לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.04.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.78 +0.132
אירו 4.0364 +0.523
ליש"ט 4.7149 +0.249
100 יין 2.4483 +0.287
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

NEW BLACK SEA SERVICE - שירות ישיר חדש - ים שחור


NEW BLACK SEA DIRECT SERVICE

 

Dear client,

ADMIRAL CONTAINER LINES ANNOUNCING ABOUT THE WINTER BLACK SEA
SCHEDULE.

First vessel is expected to depart from Ashdod on 16.10.2018.
Rotation as follows : ASHDOD-NOVOROSSIYSK-ODESSA-ASHDOD.

EXPORT
Transit time Ashdod to Novorossiysk : 5 days.
Transit time Ashdod to Odessa : approx. 7 days.

IMPORT
Transit time Novorossiysk to Ashdod : approx. 6-7 days.
Transit time Odessa to Ashdod t : approx. 4-5 days.

We'll be happy to have your Upcoming orders TO/FROM BLACK SEA PORTS OF
Novorossiysk and Odessa.

Always at your service,
C A R M E L
International Shipping Services (1992) Ltd.

×