לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.04.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.78 +0.132
אירו 4.0364 +0.523
ליש"ט 4.7149 +0.249
100 יין 2.4483 +0.287
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

EQUIPMENT POSITIONING SURCHARGE (EPS)

22ND of October 2018


EQUIPMENT POSITIONING SURCHARGE (EPS)


Dear Business Partners,


It’s well known that recently there has been a huge imbalance between exports
and imports which caused a significant increase in demand of empty containers
in Turkey. In order to cover the cost of positioning extra empty containers to be
utilized for exports in Turkey, we’re forced to introduce EQUIPMENT
POSITIONING SURCHARGE from TURKEY to ALL DESTINATIONS, valid as of
1 November, 2018 for all sailings from Turkish Ports.


Applicable EPS Rate:
USD 30.- / 20’
USD 60.- / 40’


We hope that our valued customers will understand our situation and continue
to be supportive on collecting this new surcharge which has significant impact to
protect quality of our boutique service.
Thanks in advance for your usual support and understanding.


Yours sincerely,
CUSTOMER SERVICE
ADMIRAL CONTAINER LINES INC.
www.acolines.com

×