לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.04.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.78 +0.132
אירו 4.0364 +0.523
ליש"ט 4.7149 +0.249
100 יין 2.4483 +0.287
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

ימאי בביקור? לא צריך לשלם מע״מ

תמצית המקרה עוסקת במקרה בו מלון בארץ ביקש לחייב ימאי במע״מ בעבור לינה בבית המלון. חברת כרמל פנתה למחלקת מע״מ ברשות המסים באמצעות רו״ח יובל אורן וקיבלה חיזוק חוקי לעמדתה
31.12.18 / 13:49
ימאי בביקור? לא צריך לשלם מע״מ
31.12.18
ימאי בביקור? לא צריך לשלם מע״מ

חברת כרמל ספנות עשתה לאחרונה שירות לציבור כאשר מחתה על ההחלטה לחייב ימאי במע״מ עבור לינה בבית מלון בישראל.

 

תמצית המקרה עוסקת במקרה בו מלון בארץ ביקש לחייב ימאי במע״מ בעבור לינה בבית המלון. חברת כרמל, אשר טיפלה בבואו של הימאי לישראל, פנתה לבית המלון וציינה בפניו  כי מעמדו של ימאי כשם תייר - אפילו ולמרות שהוא בא לישראל בשל עבודתו.

 

חברת כרמל ספנות פנתה לרו״ח יובל אורן ממשרד רו״ח לבנטל אורן וביקשו לערער על חיוב התשלום במע״מ – שכן, על פי החוקים, ימאי אשר מגיע לישראל – אפילו והדבר לשם עבודתו – ייחשב כתייר בישראל ולכן ישלם 0% מע״מ.

 

בעקבות פנייתו של רו״ח אורן התקבל מענה ממנהל תחום מחלקה מקצועית – מע״מ ברשות המסים ובו נכתב כי:

 

״נוהל 6.4.0002 מתאריך 1.8.2005 של רשות ההגירה שעניינו נוהל הטיפול בכניסת צוותי ים או אוויר שמטרתו לקבוע את השיטה לטיפול בצוותים כאמור קובע לגבי צוות ים תנאים לכניסה לישראל כגון: פנקס ימאי, דרכון לאומי תקף והתחייבות של חברת הספנות למעבר בנמל ים.

 

״בנסיבות העניין, יש לראות במי שנכנס לישראל באשרה כאמור כמי שהוראות חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 אינן חלות לגביו מכוח סעיף 17 לחוק זה, ועל כן יראו במי שנכנס על פי אשרה כאמור בגדר תייר לעניין חוק מע״מ, על כן שיעור המס שיחול על לינת ימאי, יהיה בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(8)(א) לחוק ולתקנה 12 לתקנות״.

 

וכיצד הסיפור נגמר? בית המלון ביצע החזר של דמי המע״מ, ויש לשער כי לא יגבה מע״מ על לינות ימאי בעתיד.

 

×