לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 27.01.2020
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.458 +0.087
אירו 3.8112 -0.196
ליש"ט 4.518 -0.357
100 יין 3.1727 +0.625
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

Happy New Year

10.12.19 / 12:22
Happy New Year
10.12.19
Happy New Year
×