לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 31.03.2020
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.565 -0.586
אירו 3.9003 -1.632
ליש"ט 4.3986 -1.339
100 יין 3.2788 -1.19
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

ADMIRAL GALAXY

האוניה ADMIRAL GALAXY תכנס לשירות של אדמירל במקום SONGA BONN
09.12.19 / 08:46
ADMIRAL GALAXY
09.12.19
ADMIRAL GALAXY


 

×