לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 20.01.2021
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.254 +0.681
אירו 3.9371 +0.411
ליש"ט 4.4486 +1.068
100 יין 3.1344 +0.849
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

עדכון גובה היטלי דלק לחודש מאי 2014

הנדון: עדכון גובה היטלי דלק לחודש מאי 2014

 

 

 

1) קוי תורכיה : ( ADMIRAL LINE )

ביצוא לתורכיה - 106.00$ למכולה '20 ו- 212.00$ למכולה '40.

ביבוא מתורכיה - 111.00$ למכולה '20 ו- 222.00$למכולה '40.

הנ"ל בתוקף מ- 01.03.13 ועד הודעה חדשה.

 

 

 

 

 

2) קוי ים שחור : ( ADMIRAL LINE )

ביצוא לים שחור - 170.00$ למכולה '20 ו- 340.00$למכולה '40.

ביבוא מים שחור - 210.00$ למכולה '20 ו- 420.00$למכולה '40.

הנ"ל בתוקף מ- 01.03.13ועד הודעה חדשה.

 

 

 

 

3) קוי מערב ים תיכון : (COSMED )

ביצוא -125.00$ למכולה '20 ו- 250.00$ למכולה '40.

ביבוא -250.00$ למכולה '20 ו- 500.00$ למכולה '40.

הנ"ל בתוקף מ- 01.01.14 ועד הודעה חדשה.

 

×