לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 14.12.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.476 -0.144
אירו 3.8857 +0.289
ליש"ט 4.6643 +1.834
100 יין 3.1707 -0.999
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי

המכס לקראת מעבר לשידור אלקטרוני למצהרים

בכנס, אשר אורגן על ידי לשכת סוכני המכס חיפה ואשר נערך ב- 5 בינואר, הציג מר גדעון רצר מהנהלת המכס את המעבר לשיטת החתימה הדיגיטלית. בכנס השתתפו כ-40 איש, סוכני מכס ונציגי סוכני אניות; החל מה- 1 במרץ מעבר לשידורים אלקטרוניים במכס
08.01.06 / 00:00

בכנס, אשר אורגן על ידי לשכת סוכני המכס חיפה ואשר נערך ב- 5 בינואר, הציג מר גדעון רצר מהנהלת המכס את המעבר לשיטת החתימה הדיגיטלית. בכנס השתתפו כ-40 איש, סוכני מכס ונציגי סוכני אניות; החל מה- 1 במרץ מעבר לשידורים אלקטרוניים במכס
 
בכנס, אשר אורגן על ידי לשכת סוכני המכס חיפה ואשר נערך ב- 5 בינואר, ציין גדעון רצר מהנהלת המכס כי נושא החתימה הדיגיטלית הינו מהותי לצורך המעבר לשיטת השידור האלקטרונית של המצהרים, כפי שהמכס מתכוון להפעיל החל מה-1 במרץ 2006.
 
"החתימה האלקטרונית" היא למעשה קוד אישי הנמצא אך ורק אצל אדם אחד ומותקן על רכיב חומרה מוגן (טוקן או כרטיס חכם). קוד זה משמש לחתום על קבצים בצורה מאובטחת ומאושרת ולזיהוי מול ממשקי אינטרנט. חתימה אלקטרונית מאושרת הינה חתימה קבילה בחוק עפ"י חוק חתימה אלקטרונית 2001.
 
במסגרת זו קובע משרד המשפטים מכח סמכותו "גורם מאשר", העומד בתקנים המחמירים של רשם הגורמים המאשרים במשרד המשפטים. "גורם מאשר" רשאי להנפיק חתימות אלקטרוניות.
 
המשתתפים קיבלו הסברים מאיש המחשבים של המכס ומדוברי שתי חברות המאושרות על ידי המכס לנושא החתימה הדיגיטלית: חברת Comsign וחברת Securenet. הצורך בחברות מאושרות הללו הוא כאמור בהיותם "גורם מאשר" (Certification Authority) עבור החתימה הדיגיטלית ולצורך אבטחת המידע.
 
לקוחות המכס יחוייבו, עם המעבר לשיטת השידור האלקטרונית, לחבור לאחת מהחברות אשר ינפיקו עבורם את הכרטיס החכם של החתימה הדיגיטלית.
 
רצר ציין שהמכס מעודד את המעבר לשיטת השידורים האלקטרונים ועד כה נמסר על שתי חברות ספנות שכבר משתמשות בשיטה זו: חברת אלאלוף ושות' ספנות בע"מ וחברת כרמל שרותי ספנות בינלאומית בע"מ.לרשותם של שתי חברות הספנות הללו מפתחי מיחשוב עצמאיים משלהם ולכן הן מוכנות זה מכבר לשיטה החדשה.
 
עוד צויין שהחברות עמיטל ומלם יפתחו את הממשקים למערכות המחשוב של סוכני המכס שיעבדו בשיטת החתימה האלקטרונית.

×